Piagam Pelanggan

Written by Super User. Posted in Uncategorised

PIAGAM PELANGGAN

Ke arah Kecemerlangan Perkhidmatan Pentadbiran Tanah Negeri Kedah Darul Aman

Sentiasa berusaha untuk memberi perkhidmatan yang Cepat, Tepat dan Berkesan

Sentiasa berusaha memberi Layanan Yang Mesra, Adil dan Tanpa Prasangka

 

UNIT PENTADBIRAN DAN KEWANGAN TEMPOH
Panggilan Mesyuarat 3 hari
Penyediaan maklumat Dipohon Jabatan/Agensi 14 hari
Bayaran Tuntutan / Bil-Bil 14 hari
Menjawab Aduan 5 hari
Penyediaan Dokumen Urusan Persaraan Wajib Kakitangan perlu diuruskan 6 bulan sebelum Tarikh Persaraan 5 hari
Penyediaan Dokumen Urusan Persaraan Pilihan Kakitangan Perlu Diuruskan Dalam Tempoh Setahun 5 hari
Bagi Urusan Pencen Terbitan, Dokumen-dokumen sokongan  Anggota hendaklah dikemukakan ke Bahagian  Pasca Perkhidmatan Jabatan Perkhidmatan Awam dalam tempoh lima (5) hari dari tarikh kematian 5 hari
Urusan Pengesahan Jawatan Kakitangan                                           ( Tempoh Percubaan 1 - 3 tahun ) 2 hari
Urusan Perletakan ke dalam Jawatan Tetap/Berpencen akan dibuat setelah genap 3 tahun dan berhenti mencarum KWSP 2 hari
TEKNIKAL DAN PENGUATKUASAAN TEMPOH

Menerima fail permohonan tanah daripada Unit K dan menetapkan tarikh,masa dan menjalankan kerja-kerja sukat dan sediakan laporan beserta pelan yang lengkap

4 minggu

Menerima fail bahan batuan daripada Unit N dan menjalankan pemeriksaan dan sediakan laporan beserta pelan.

5 hari

Menerima fail dan pelan tanah daripada Unit A dan menyediakan laporan lengkap.

4-5 hari

Tindakan atas surat rayuan/bantahan daripada orang ramai dan permohonan lesen berniaga daripada Ibu Pejabat Polis

7 hari
Menyediakan Nilaian Tanah 15 minit
BAHAN BATUAN TEMPOH

Keputusan kelulusan atas permohonan mengusaha kuari (atas tanah milik) bergantung kepada komen/sokongan Jabatan-Jabatan Teknikal yang berkaitan

2 – 4 bulan
PELUKIS PELAN TEMPOH
Daftar Plot Tanah di dalam Indek Lot permohonan tanah 1 - 2 hari
Penyediaan permintaan ukur (PU) 1jam -1½ jam
Penyelenggaraan peta penyelesaian 1jam -1½ jam

Daftar Plot Tanah / Lot-Lot Baru akibat daripada proses Pecahan Bahagian dan Percantuman Tanah

1 hari
Semak status tanah untuk pemberimilikan tanah 14 hari
PENDAFTARAN TEMPOH
KAUNTER EKSPRES  
Proses Pindahmilik Tanah Borang 14A ( Permohonan Individu) 2 jam
1H - 14H (mulai 18 April 2010) 1 hari bekerja
Proses Pindahmilik Tanah (Borang 14A)
Proses Gadaian Tanah (Borang 16A)
Proses Melepaskan Gadaian (Borang 16N)
Proses Perintah Jualan (Borang 16I )
PINDAHMILIK SEKATAN  
Terima permohonan dan buka fail 1 hari bekerja
Menjalankan siasatan 7 hari bekerja

Sokongan kepada Pejabat Pengarah Tanah dan Galian (PTG)

1 hari bekerja
PENDAFTARAN HAKMILIK  
Proses Hakmilik Pelupusan Tanah 1 - 14 hari bekerja

Proses Hakmilik Kekal Ganti Hakmilik Sementara

(dari tarikh terima pelan dari JUPEM)

1 - 14 hari bekerja
Proses Hakmilik Pecahan/Cantuman 1 - 14 hari bekerja
Proses Hakmilik Unit A 1 - 14 hari bekerja
Proses Hakmilik Pengambilan 1 - 14 hari bekerja
Proses Hakmilik Rosak 1 - 7 hari bekerja
Proses Hakmilik Hilang 6 bulan
LELONG TEMPOH

Terima permohonan dan buat semakan, membuka resit, membuka fail

dan daftar

1 hari

Menetap tarikh, masa & tempat untuk siasatan, memaklumkan kepada

penggadai & pemegang gadaian

30 hari
Menjalankan siasatan (1 fail) 30 minit

Menyediakan & mengeluarkan notis perintah jualan kepada penggadai

dan pemegang gadaian serta notis awam

31 hari
Menjalankan Lelongan Awam 1 hari

Pengesahan penerimaan bayaran penuh dari Pemegang Gadaian &

Penyediaan Komisen Lelongan kepada Pemegang Gadaian

16 hari

Penyataan akaun bayaran oleh Pemegang Gadaian (Borang 16Q) dan

mengeluarkan Perakuan Jual (16I)

30 hari
HASIL TEMPOH
Terima bil hasil dan menjawab pertanyaan dari pembayar cukai 3 minit

Semak bil hasil melalui Sistem SUKHAT dan SPTB bagi setiap Hakmilik

(Jika Perlu)

2 minit
Semakan dan Pengiraan Ampun Hasil 5 minit
Terimaan Bayaran dan Cetakan bil transaksi 3 minit
Pengiraan dan Terimaan Bayaran Ansuran Hasil 8 minit
Mengira keseluruhan wang dan membuat perserahan 20-30 minit
Penyediaan Penyata Pemungut dan Penyata Harian 15 minit
Cetak bil Cukai Tanah (penyerahan pos) 2 bulan
PEMBANGUNAN TANAH TEMPOH
PERMOHONAN UBAH SYARAT NYATA TANAH  
Proses Permohonan Pertanian Kepada Pertanian ** 2-3 bulan
Proses Permohonan Bangunan Kepada Bangunan * 3-5 bulan
Proses Permohonan Perusahaan Kepada Perusahaan * 3-5 bulan
Proses Permohonan Ubah Jenis Kegunaan Tanah * 3-5 bulan
Proses Penyerahan dan Pemberimilikan Semula Tanah * 3-5 bulan
Proses Permohonan Cantuman Tanah ** 2-3 bulan
Proses Permohonan Pecahan Bahagian Tanah ** 2-3 bulan
Proses Permohonan Pecahan Sempadan Tanah ** 2-3 bulan
Proses Permohonan Penyerahan Sebahagian Tanah ** 1-3 bulan
Proses Permohonan Penyerahan Kesemua Tanah** 1-3 bulan

Petunjuk :-

*bergantung kepada Jabatan Teknikal dan Pihak Berkuasa Negeri

**bergantung kepada Jabatan Teknikal

 
PUSAKA KECIL TEMPOH

Permohonan Pembahagian Harta Pusaka Kecil bagi permohonan baru

(Seksyen 8) bagi kes-kes yang lengkap

5 ½ bulan
Permohonan berikutnya (Seksyen 17) bagi kes-kes yang lengkap 3 bulan
PELUPUSAN TANAH TEMPOH

Permohonan Pelupusan Tanah mengikut Jadual 1 Kanun Tanah Negara

(Aturan Tanah 2)

1 hari

Pelukis Pelan akan menyemak dan menyerah kembali Jadual 1 kepada

Unit Pelupusan

1 hari

Penerimaan dan Proses Permohonan

(sekiranya permohonan tidak bertindih)

4 hari
Serah kembali kepada Pelukis Pelan untuk proses Charting awalan 2 hari
Serah fail kepada Unit Teknikal untuk dapatkan Laporan dan Charting 21 hari

Mendapatkan komen daripada Jabatan Teknikal sekiranya tiada

sebarang komen

30 hari
Kemukakan Dokumen Sokongan ke JKTN 2 hari

 

 

Scan QR KOD

URL PTK

Pautan

Lambang Kedah kecik1malaysia pngmscmygoverment pngmampu1jpa pnghrmis pnggov

Media

 

Video Audio


       

 

Pelawat

200784
Hari IniHari Ini71
SemalamSemalam86
Minggu IniMinggu Ini211
Bulan IniBulan Ini1078
KeseluruhanKeseluruhan200784

Undian

Adakah anda berpuas hati dengan perkhidmatan kaunter kami?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote: